Knieprobleme22.10.2009
Physiotherapie lindert patellofemorales Schmerzsyndrom:
Chondropathia patellae
17.12.2010
Die Tamiflu-Lüge
12.07.2006
Banaba bei Diabetes
07.03.2005
Zimt bei Diabetes